Nepali Unicode - Palpali Milan

Recent

Nepali Unicode


Type  in Nepali Unicode ( Convert Roman to Nepali Unicode)

Preeti to Nepali Unicode Click Here

हजुरहरुको धेरै साथीहरुले Facebook,Twitter,Google Plus,Hi5,Myspace जस्ता विभिन्न social networking website मा नेपालीमा नै आफ्नो भनाइ (status) र कमेन्टहरु लेखेको त यहाँहरुले ख्याल गर्नु भएकै छ होला र हजुरहरु मध्ये धेरैलाई सुरुसुरुमा अचम्म पनि लाग्यो होला । तर अब हजुरहरुले अचम्म मानि रहनु पर्दैन ......

तल रहेको बक्समा रोमनमा नेपाली शब्दहरु लेख्नुभयो भने त्यी शब्दहरु स्वतः नेपाली युनिकोडमा परिवर्तन हुनेछ ।  जस्तै :
 A = अ  AA = आ  I  = इ II = ई ....त्यसैगरी Ka = क Kha = ख Ga = ग

यहाँ टाइप गर्दा तलका केही नियमहरू सम्झनुहोस् । ta = त, Ta = ट, na = न, Na = ण, sha = श, Sha = ष, rr = र्, rri = ऋ, rree = ॠ, yna = ञ, chha = छ, ksha = क्ष, gyna = ज्ञ, . = ।, * = ं , ** = ँ, om = ॐ

Nepali Unicode
नेपाली युनिकोड
प्रीती फन्टमा लेखिएको लेख आदिलाई नेपाली युनिकोडमा परिवर्तन गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
Input text in Preeti  and the output will be in Nepali unicode format .
 convert preeti font to nepali unicode
               Search