Maya Ta Maya Ho - Narayan Gopal & Asha Bhosle (Chino) - Palpali Milan

Recent

28 February 2012

Maya Ta Maya Ho - Narayan Gopal & Asha Bhosle (Chino)

तिम्रो मनमा लुकेको कुरा नभने पनि
भुलिदिनेलाई सम्झिदिनेलाई माया त माया हो.....माया त माया हो
तिम्रो मनमा लुकेको कुरा नभने पनि
भुलिदिनेलाई सम्झिदिनेलाई माया त माया हो.....माया त माया होMaya Ta Maya Ho - By Narayan Gopal &; Asha Bhosle (Chino)

No comments:

Post a Comment

Search