** ताज़ा मासु छोड़े अब कबाब आउने भो ** - Palpali Milan

Recent

04 February 2012

** ताज़ा मासु छोड़े अब कबाब आउने भो **

ताज़ा मासु छोड़े अब कबाब आउने भो
दौरा छोड़े टाई-कोट्को रवाफ आऊंने भो

छोरो मुन्द्री लगाऊँने छोरी लाऊँने कट्टु
बोल्नै नपाई नमिठो जवाव आउने भो

जांड छोडी ब्राउनसुगर चरेसको लत्
देशीका ठाऊँ विदेशी शराब आउने भोदया माया कुल्चिएर बन्दूक बोकी हिंडे
हो, नसोचेको जमाना ख़राब आउने भो

बाङ्गो टेढो नचल्नेको खोइरो छैन अब
डाका गुंडा हत्याराको प्रभाव आउने भो

गजलकार
शाश्वत ढुंगाना {गोविन्द}

No comments:

Post a Comment

Search