एउटै सहारा तिम्रै मायाको - Palpali Milan

Recent

28 January 2012

एउटै सहारा तिम्रै मायाको


सुन.. भनन... जुन.. हेरन... कस्तो.. शितल... तिम्रो छाँयाको
एउटै सहारा तिम्रै मायाको.......No comments:

Post a Comment

Search