Load shedding schedule ( New) Load shedding Time Table Nepal - Palpali Milan

Recent

17 December 2013

Load shedding schedule ( New) Load shedding Time Table Nepal

New Load Shedding Schedule

 Latest Load Shedding Time Table/ Routine of Nepal According to Nepal Electricity Authority ( NEA) effective from 18 January 2015. ( 04 Magh 2071 ).

साविकमा हुँदै आईरहेको लोडसेडिङ्ग तालिकामा हेरफेर गरी मिति २०७१-१०-०4  गते आइतबार देखि निम्न परिवर्तित समय तालिका अनुसारको लोडसेडिङ्ग हुने ब्यहोरा ग्राहक वर्गमा जानकारी गराउँदछौ ।

लाहान कोहलपुर क्षेत्रबाट  सप्लाई भएका सर्बसाधारण ग्राहकहरुको निम्नानुसार हुनेछ :

load shedding schedule,loadshedding routine,nea load shedding schedule,nepal load s
दुहबी अनरमनी क्षेत्रबाट  सप्लाई भएका सर्बसाधारण ग्राहकहरुको निम्नानुसार हुनेछ :

load shedding, load shedding routineउपत्यका भित्र तोकिएको समयमा र उपत्यका बाहिर तोकिएको समय भन्दा ५ मिनेट पछि लोडसेडिङ्ग
 कार्यन्वयन हुनेछ ।
परिस्थिति प्रतिकूल-अनुकूल भएमा ग्राहस्थ तर्फ एक घण्टा आकस्मिक लोडसेडिङ्ग थप-घट हुन सक्ने छ ।
साँझको समयमा विद्युत खपत कम गरी सहयोग गर्न हुन अनुरोध छ ।

Source : www.nea.org.np/(Nepal Electricity Authority)

Update 19/01/2015: New load shedding schedule effective from 18'th January 2015 has been added.

Search