:: Photo Gallary of Lumbini Banijya Campus n Friends - Palpali Milan

Recent

20 June 2012

:: Photo Gallary of Lumbini Banijya Campus n Friends


                       Welcome to the one of the finest Public Campus of Nepal.Beautiful Garden of LBC
Acedemic BuilidingWelcome to Lumbini Banijya Campus

Administrative Building
                                                   Pictures Speak itself

माथिको Photoहरु Facebook मा आफ्नो साथीहरु माझ बाड्न चाहनुहुन्छ भने Like अथवा Recommend मा क्लिक गरि Confirm मा click गरि दिनुहोला

Search