The Game - Palpali Milan

Recent

02 February 2012

The Game


Nepali short film WEEKEND BRUNCH पछिको Arrows Entertainment and Intake05 Production अर्को रमाइलो नेपाली शर्ट मुभी ....जुवाको नशामा डुबेका र आर्थिक समस्या बाट गुज्रिरहेका दुई जना मिल्ने साथीको कथालाई यसमा एकदमै रमाइलो तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ ......
THE GAME Part 1/ 2

THE GAME Part 2/2
No comments:

Post a Comment

Search