Lumbini Banijya Campus Family - Palpali Milan

Recent

15 April 2011

Lumbini Banijya Campus Family

Photo By : Prakash Chudali  Edited By : Milan Aryal Milsan


Photo By : Prakash Chudali Edited By : Milan Aryal Milsan
..
.. 
Photo By : Prakash Chudali Edited By : Milan Aryal Milsan
 
Photo By : Prakash Chudali Edited By : Milan Aryal Milsan
Photo By : Prakash Chudali Edited By : Milan Aryal Milsan
 
Photo By : Prakash Chudali Edited By : Milan Aryal Milsan

माथिका तस्बिरहरुमा छुट्नुभएका आदरणिय गुरु एवं कर्मचारीहरुको तस्बिर निकट भविष्यमा यथासक्य छिटो समावेश गर्ने कोशिस गर्ने प्रण गर्दछौँ ।No comments:

Post a Comment

Search