Nepali Poem ****साथी*** - Palpali Milan

Recent

01 January 2011

Nepali Poem ****साथी***



Santosh Thakur
BBS 3'rd Year
Lumbini Banijya Campus







साथी

साथी भनेको कहिले रिस त
कहिले माया रहेछ
जे भएपनि जीवनमा कुनै न कुनै
साथीको आवश्यकता पर्दोरहेछ ।
.....
..


साथीले नै मुस्किलको सामना गर्ने
ढाडस दिदो रहेछ ।
साथी नै जीवनको
बाँच्ने आधार रहेछ ।
साथीले नै सधैँ
साथ दिँदोरहेछ ।
साथी बिना त जीवन

अधुरो हुदोँरहेछ ।
.....
..
.


Y.P., Gokul n Milsan

साथी त मनको भाव रहेछ

साथी नै मुटुको धड्कन रहेछ ।
साथी नै बगेको सागर रहेछ
साथी नै संसारको रीत रहेछ ।

Milsan and Dipen

No comments:

Post a Comment

Search